Konstrukcja ogrodzenie Winylowe na plot i furtę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi wypadkami.

Projekotwanie sztachetki z plastiku na plot i bramkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu gminie nie licząc szczególnych wypadków.

Plotki Winylowe na plot i furtkę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma sąsiednimi działkami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki z PCV na plot i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, procedurę wykonania jego montażu i zaplanowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dodać oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do stawiania sztachetki PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane plotki z plastyku na plot i furtę sztachetowa jest nieadekwatne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy proponowane sztachetki z Winylu na ogrodzenie i bramkę sztachetowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s